Hent timeseddel

Du kan hente timesedlen her:

Undertegnede kunde der underskriver timeseddelen attesterer herved, at anførte timer er korrekte og at arbejdet er udført tilfredsstillende.

Hent timeseddel

Husk at sende din timeseddel til info@lynvikar.dk